Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Prehrať video

Pán Mikas, čakáme na Vaše verejné ospravedlnenie

Pán Mikas,

my všetci, ktorí toto video zdieľame a reagujeme naň, Vás žiadame, aby ste sa po odchode zo zamestnania, ktoré sme Vám poskytli a financovali my, slobodní občania SR, ospravedlnili za svoje konanie voči nám, pretože podľa nášho názoru nebolo to konanie v súlade so zákonom, Ústavou, Listinou ľudských práv a vedeckým poznaním.

Veríme, že budete mať odvahu a charakter, aby ste sa verejne ospravedlnili.

Dobrý deň, pán Mikas,

Chcem Vám ako štátom a jeho zamestnancami poškodený slobodný občan, ktorých je po kovide na Slovensku doslova pár miliónov, povedať, že ma vôbec neteší Váš odchod z funkcie.

Neteší ma to preto, lebo odchádzate skôr ako bolo možné preskúmať udalosti tzv. kovidovej krízy, ktorú ste de facto Vy osobne riadili vyhláškami. Od jari 2020 až doteraz som nemal žiadny dôvod zmeniť svoj názor, že mnohé z nich boli chaotické, nezákonné, protiústavné – a najmä neúčinné.

Od roku 2016 do roku 2024 ste pracovali ako štátny zamestnanec, ktorý mal slobodným občanom SR slúžiť v súlade so zákonom a vedeckým poznaním. Podľa mňa ste však svoje pracovné povinnosti neplnili v súlade so zákonom a vedeckým poznaním.

Preto Vás týmto žiadam, aby ste sa nahlas a verejne ospravedlnili.

Toto sú dôvody, ktoré ma viedli k tejto verejnej výzve, ktorou chcem poskytnúť každému, kto sa cíti Vašim prispením poškodený, možnosť pripojiť sa k tejto výzve a tým prejaviť svoju nespokojnosťobhájiť svoju dôstojnosť.

 • Patrili ste k hlavným spoluautorom tzv. protipandemických opatrení a vyhlášky ÚVZ, ktorými bola riadená celá spoločnosť, nesú Váš podpis.
 • Z rokovaní, kde vznikali Vami podpísané vyhlášky neexistujú oficiálne zápisnice, resp. verejnosť doteraz nebola informovaná, žeby takéto zápisnice existovali a teda nemá možnosť do nich nahliadnuť.
 • Do prípravy tzv. protipandemických opatrení neboli zapojení psychológovia, psychiatri ani duchovní.
 • Verejná aj odborná diskusia k tzv. protipandemickým opatreniam bola potlačená, kritické otázky a názory umlčané, ich nositelia mediálne a verejne znevažovaní, šikanovaní a tým zastrašovaní.
 • Celoplošný a dlhotrvajúci lockdown, teda zatvorenie škôlok, škôl, detských kútikov, športovísk, obchodov, reštaurácií, hotelov, divadiel, múzeí a všetkých ostatných verejných priestorov, vrátane obmedzenej zdravotnej starostlivosti bolo vedecky nepodložené, neúčinné, chaotické – a v mnohých prípadoch doslova nebezpečné a škodlivé.
  • Podľa postupne zverejňovaných údajov od nás a najmä zo zahraničia došlo napríklad k dramatickému nárastu spotreby alkoholu, drog, rozvoju závislostí každého druhu, nárastu domáceho násilia, sexuálneho obťažovania a zneužívania detí a maloletých, narušeniu vzdelávacieho a socializačného procesu s doživotnými následkami pre celé generácie, ktoré boli postihnuté týmito opatreniami v útlom detskom alebo školskom veku.
 • Nariadenia o povinnom a celoplošnom nosení rúšok, respirátorov, povinnom testovaní nediagnostickými testami, dodržiavaní akejsi imaginárnej dvojmetrovej vzdialenosti – boli rovnako vedecky nepodložené a ich ochranný účinok bol nulový alebo minimálny.
 • Zriadenie a nútené umiestňovanie slobodných občanov SR do tzv. štátnej karantény bolo protiústavné – hlavne však vedecky nepodložené, chaoticky organizované a hlboko ponižujúce.
 • Použitie nedostatočne klinicky preskúmanej tzv. vakcíny, ktorá je založená na rizikovej biologickej metóde.
 • Vakcinačná kampaň založená na nehanebne klamlivom slogane, že „Vakcína sloboda“ a tvrdení, že očkovaný človek chráni druhých a neočkovaný človek predstavuje pre svoje okolie riziko.
 • Údaje o počte tzv. prípadoch ochorenia C-19 a úmrtí na kovid a s kovidom sú nespoľahlivé, pretože boli účelovo nadhodnotené ako preukázali dodatočné analýzy zdravotnej dokumentácie v Dánsku, Anglicku, Nemecku, USA a pod.
 • Zanedbanie príležitosti povzbudiť ľudí k zdravému spôsobu života a odstraňovaniu rizikových faktorov ako je obezita, cukrovka, hypertenzia a pod.
 • Ani štyri roky od začiatku tzv. kovidovej krízy Váš úrad neurobili žiadnu analýzu účinnosti opatrení, ktoré ste na nás všetkých uvalili prostredníctvom vyhlášok z titulu Vašej funkcie.
  • Naozaj Vás a nikoho z UVZ nezaujíma, do akej miery boli tzv. protipandemické opatrenia účinné alebo škodlivé?
 • Počas Vášho pôsobenia vo funkcii hlavného hygienika Váš úrad minul zhruba50 miliónov Eur z našich daní, z toho zhruba 30 miliónov na mzdy a výplaty
  • napriek tomu výskyt obezity a cukrovky neustále rastie, najmä u čoraz mladších ľudí, rastie tiež chorobnosť a úmrtnosť na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia.

Podľa mňa je to dostatok dôvodov na Vaše zásadné verejné vystúpenie s ospravedlnením.

Som toho názoru, že počas kovidu ste žili v bubline panikypo skončení kovidovej krízy žijete v bubline presvedčenia, že to, čo ste robili, bolo potrebné, vedecky podložené a účinné.

Podľa môjho presvedčenia bola väčšina z toho zbytočná, vedecky nepodložená alebo nedostatočne podložená a evidentne aj neúčinnácelospoločensky škodlivá.

V podstate kovidovú krízu vrátane Vášho verejného pôsobenia hodnotím ako svojvoľnú šikanu slobodných občanov, ktorá bude mať závažné a dlhotrvajúce zdravotné, psychické, spoločenské a ekonomické následky.

A preto Vás žiadam, aby ste sa po odchode zo zamestnania, ktoré sme Vám poskytlifinancovali my, slobodní občania SR, ospravedlnili za svoje konanie voči nám, pretože podľa môjho hlbokého presvedčenia nebolo v súlade so zákonom, Ústavou, Listinou ľudských práv a vedeckým poznaním.

PS: AK by ste mali konečne záujem o náš spoločný rozhovor pred kamerou, veľmi rád si naň urobím čas.

Pridajte sa!

Prihláste sa už dnes k odoberaniu nášho newslettra. Z nových odberateľov, každý mesiac žrebujeme troch, ktorým venujeme knihu Sendviče na zdravie.

Staňte sa predplatiteľom AKV a získajte prístup k prémiovým videám a archívu.

Pridajte sa!

Prihláste sa už dnes k odoberaniu nášho newslettra. Z nových odberateľov, každý mesiac žrebujeme troch, ktorým venujeme knihu Sendviče na zdravie.

Staňte sa predplatiteľom AKV a získajte prístup k prémiovým videám a archívu.